Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Email2TMS P.S.A. z siedzibą w Zabrzu, posiadająca adres: ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze
(kontakt: info@email2tms.com, tel.: +48 530 947 564). Dane osobowe będą przetwarzane w celu (a) przygotowania, zawarcia a następnie realizacji umowy licencyjnej oraz umowy o świadczenie usług w tym utworzenia konta użytkownikowi i udostępnienia mu usług Email2TMS.com (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w tym prowadzenie działań marketingowych oraz dochodzenie należności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (c) nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Może Pani/Pan uzyskać informacje o przysługujących prawach oraz dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w Polityce Prywatności.